ما همه عضو سنا هستیم!

سلام، در آستانه راه‌اندازی وب‌سایت سامانه ‌نیازمندی‌های اردویی-آموزشی دلم میخواست اولین مطلب پست بلاگ سنا را به یک دلنوشته اختصاص بدم. سال سختی را شروع کرده‌ایم. کرونا نفس دنیا را…